WE ARE NOT WAITING SEMINAR #1

HVORDAN FÅR VI MERE GAVN AF DANSKE SUNDHEDSDATA?

Danske sundhedsdata rummer et betydeligt potentiale, som kan bidrage til udviklingen af et mere robust sundhedsvæsen og nye innovative behandlinger. Det er der bred enighed om.

Men hvordan kan vi - offentlige og private partnere - sammen accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata? Det spørgsmål udgør den røde tråd i en stribe faglige seminarer, som afholdes i 2023.

Første seminar afholdes tirsdag 7. marts 08:30 - 13:00 i Digital Hub Denmark, Langebrogade 3B, 3 sal København K.
WE ARE NOT WAITING #1

PROGRAM

På det faglige seminar sættes spot på, hvorfor der er behov for bedre adgang til sundhedsdata, og hvordan vi kommer videre.

Programmet er som følger:
08.30
Registrering og kaffe

09.00
Velkomst og introduktion til seminaret
Neuroscience Ph.D., forfatter og videnskabsjournalist, Lone Frank
Vision Hvordan kan der skabes en infrastruktur for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata?
09.10
Hvad vil patienterne med data?
Adm. direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse
09.20
Hvad vil klinikerne med data?
Professor Anders Perner, Rigshospitalet
09.30
Hvad vil AMGROS med data?
Sundhedsøkonom, Søs Nielsen, Amgros
09.40
Hvad vil industrien med data?
General Manager, Darine Ghanem, Roche
09.50
Spørgsmål

10.00
Pause

Inspiration Hvordan kan der drages nytte af andre branchers erfaringer med håndtering og deling af komplekse data?
10.15
Danmarks Data Vindue
Kontorchef i Forskningsservice Nikolaj Burmeister, Danmarks Statistik
10.25
Sund og Bælts digitale strategi
CEO Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt
10.35
Deling af sundhedsdata
General Manager Jacob Uffelmann, Dedalus
10.45
Spørgsmål

10.50
Pause

Løsninger Hvordan kan offentlig-private partnerskaber udvikle en platform for robuste løsninger og bæredygtige forretningsmodeller til håndtering af sundhedsdata
11.00
En national infrastruktur for sundhedsdata
Diana Arsovic Nielsen og Det nationale partnerskab for sundhedsdata
11.15
National Analyseplatform
Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen
11.30
OSCAR Projektet
Projektleder, Adm. direktør Troels Bierman Mortensen, DataFair
11.45
Spørgsmål, opsummering og tak for i dag

12.00
Frokost og netværk

Om seminarrækken: WE ARE NOT WAITING

At danske sundhedsdata skal være en hjørnesten i fremtidens robuste sundhedsvæsen, er der bred politisk enighed om. Det samme gælder ambitionen om, at Danmark skal være blandt internationalt de førende lande, når det handler om systematisk anvendelse af sundhedsdata.

Vækst og velfærd skal gå hånd i hånd.

I de senere år er der iværksat en række politiske initiativer, der skal sikre realisering heraf. Strategi for life science 2021 - 2023, Visionen for bedre brug af sundhedsdata og Det nationale Partnerskab for bedre brug af sundhedsdata for at nævne nogle af dem.

Det er afgørende, at der udvikles modeller for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata. Arbejdet er godt igang. Men mange væsentlige problemer ikke løst, ligesom vigtige beslutninger endnu ikke er truffet. Det hæmmer udvikling og implementering af nye modeller.

We are not waiting

Vi vil gerne bidrage til at fastholde momentum. OSCAR projektet, Roche, Danish Life Science Cluster og DataFair derfor taget initiativ til en række faglige seminarer, der bærer titlen WE ARE NOT WAITING. Seminarerne sætter fokus på, hvordan vi - offentlige og private partnere - sammen kan accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata.

ARRANGERET AF