WE ARE NOT WAITING SEMINAR #2

SUNDHEDSDATA I ET ROBUST OG BÆREDYGTIGT SUNDHEDSVÆSEN?

Danske sundhedsdata rummer et betydeligt potentiale, som kan bidrage til udviklingen af et mere robust sundhedsvæsen og nye innovative behandlinger. Det er der bred enighed om.

Men hvordan kan vi - offentlige og private partnere - sammen accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata? Det spørgsmål udgør den røde tråd i en stribe faglige seminarer, som afholdes i 2023.

På det første seminar satte vi fokus på, hvad relevante aktører vil opnå med bedre adgang til sundhedsdata, hvordan de kan skabe værdi og hvordan nuværende initiativer for bedre brug af sundhedsdata kan bidrage hertil i de kommende 2-3 år.

På det kommende seminar inviterer vi til en politisk debat om, hvordan bedre og mere smidig adgang til sundhedsdata kan understøtte fremtidens robuste og bæredygtige sundhedsvæsen.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i to konkrete eksempler på, hvordan fremtidens patientforløb kunne se ud, hvis man udnytter relevante og tilgængelige data til forebyggelse, diagnose, behandling og opfølgning.
Det ene eksempel er brug af kunstig intelligens i radiologien, mens det andet omhandler personlig behandling af kræftpatienter.

Seminaret blev afholdt på Folkemødet:

Fredag 16. juni 12:30 - 14:00 Klostergaarden i Allinge, Østergade 7.
WE ARE NOT WAITING #2

PROGRAM

På det faglige seminar sættes spot på, hvorfor der er behov for bedre adgang til sundhedsdata, og hvordan vi kommer videre.

Programmet er som følger:

PROGRAM SEMINAR #2


På det faglige seminar sætter vi fokus på, hvordan bedre adgang til sundhedsdata understøtter et bæredygtigt sundhedsvæsen.


Programmet er som følger:


12.30 Ankomst og tapas

13.00 Velkomst og introduktion til dagens program
v/Lone Frank, Ph.D., forfatter og videnskabsjournalist


13.05 Tema 1: Al i radiologien
Hvordan kan bedre adgang til sundhedsdata og ny teknologi aflaste

arbejdsbyrden i radiologien?

v/Mikael Boesen, Overlæge, Professor

Radiologisk Afdeling Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet


13.15 Politisk debat
Birgitte Schytte, Kommunalbestyrelsesmedlem, Lejre Kommune
Lars Gaardhøj, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Mikael Boesen, Overlæge, Professor


13.30 Tema 2: Personlig kræftbehandling

Hvordan kan sundhedsdata forbedrer den personlige

kræftbehandling?

v/Ulrik Lassen, Cheflæge, Professor

Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet


13.40 Politisk debat
Klaus Lunding, Formand, Danske Patienter

Nanna Skau Fischer, Centerchef, Danske Regioner

Ulrik Lassen, Cheflæge, Professor

14.00 Tak for i dag!

Om seminarrækken: WE ARE NOT WAITING


Vækst og velfærd skal gå hånd i hånd.

I de senere år er der iværksat en række politiske initiativer, der skal sikre realisering heraf. Strategi for life science 2021 - 2023, Visionen for bedre brug af sundhedsdata og Det nationale Partnerskab for bedre brug af sundhedsdata for at nævne nogle af dem.

Det er afgørende, at der udvikles modeller for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata. Arbejdet er godt igang. Men mange væsentlige problemer ikke løst, ligesom vigtige beslutninger endnu ikke er truffet. Det hæmmer udvikling og implementering af nye modeller.

We are not waiting
Vi vil gerne bidrage til at fastholde momentum. OSCAR projektet, Roche, AstraZeneca, Danish Life Science Cluster og DataFair har derfor taget initiativ til en række faglige seminarer, der bærer titlen WE ARE NOT WAITING. Seminarerne sætter fokus på, hvordan vi - offentlige og private partnere - sammen kan accelerere udviklingen af en infrastruktur, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata.

At danske sundhedsdata skal være en hjørnesten i fremtidens robuste sundhedsvæsen, er der bred politisk enighed om. Det samme gælder ambitionen om, at Danmark skal være blandt internationalt de førende lande, når det handler om systematisk anvendelse af sundhedsdata.

ARRANGERET AF